Category: erhverv

Boligadvokater – få et sikkert køb

Boligadvokat

Salg og køb af boliger af forskellig slags finder konstant sted – både blandt private personer og i erhvervslivet. Der er mange juridiske forhold at tage højde for, når der skal købes og sælges boliger. Det er altafgørende, at de juridiske aspekter er på plads, så der ikke opstår problemer i selve handlen eller senere hen, der kan give økonomiske konsekvenser. For at sikre gnidningsfrie boligkøb og boligsalg er det eksempelvis en god idé at hyre en erfaren boligadvokat fra Kolding og Fredericia, som kender til boligmarkedet i dit nærområde. En boligadvokat kan hjælpe dig med alle juridiske aspekter i købet eller salget, og denne hjælp samt rådgivning vil blive tilrettelagt efter dit individuelle behov.

Boligrådgivning til private personer

Ønsker du som privatperson at købe et parcelhus, en ejerlejlighed, en andelsbolig, et sommerhus eller en grund til fritidslandbrug, så skal du have fat i en boligadvokat med ekspertise i boligrådgivning til private personer. Efter udvælgelsen af drømmeboligen vil din tilknyttede boligadvokat blandt andet sørge for de juridiske dokumenter samt tinglysning af købet og uvildig hjælp til pantsætning, så du kan få gennemført boligkøbet før, at andre køber din udvalgte bolig. Det samme gælder for salg af ubebyggede grunde, hvor boligadvokaten også her kan hjælpe med kontrakter i forhold til entreprise. I tilfælde af salg eller leje af bolig bistår boligadvokaten med yderligere juridisk hjælp, så alle rettigheder og andre aspekter er overholdt.

Boligrådgivning til erhverv

I erhvervsmæssige sammenhænge følges samme procedure som ved boligrådgivning til private personer, men her skal der blandt andet også udarbejdes diverse kontrakter og administrative forhold, hvilket boligadvokaten naturligvis også kan tilbyde sin ekspertise til.

Boligrådgivning til projektudvikling

I forbindelse med projektudvikling angående eksempelvis ejendomme eller planer i lokalområdet er der også mange juridiske aspekter, som skal undersøges og udarbejdes. Disse skal desuden flaske sig, så projektet kan realiseres og for at undgå spildt arbejde. I de situationer er det en stor fordel at tage kontakt til et større advokatfirma nær Kolding og Fredericia, hvor firmaets forskellige advokater tilsammen kan udføre de forskellige juridiske opgaver, som projektudvikling i forhold til boliger kræver. De tilknyttede boligadvokater kan rådgive i forhold til at udvikle realistiske planer til lokalområdet, hvor der typisk er brug for udstykning af grunde og arealoverførsler, hvor den erfarne erhvervsadvokats hjælp især er stor. Entreprisekontrakter skal typisk også udarbejdes samt undersøgelse om mulig forurening af den udvalgte grund skal også bedømmes, hvilket en erhvervsadvokat også er i stand til, så der ikke begås fejl her.

Boligrådgivning sikrer det rette køb

Den juridiske proces i forhold til boligkøb og boligsalg kan være langvarig, men den er nødvendig for, at du kan få et sikkert køb, som ikke giver økonomisk bagslag. Sørg derfor for at finde en boligadvokat, hvis du overvejer køb og salg af diverse boliger – både til private og erhvervsmæssige forhold.

KOLDING
Kokholm 3 b, 1. tv.
6000 Kolding
78 79 90 80

FREDERICIA
Sønder Voldgade 10, st.
7000 Fredericia

Skab det bedste arbejdsmiljø med kontorrengøring

Kontor

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er noget af det vigtigste, når det gælder om at skabe trivsel blandt medarbejderne. Det er yderst nødvendigt, at medarbejderne har det godt og trives i deres arbejdsomgivelser, for det er et velkendt faktum, at triste og sure medarbejdere skaber dårlige resultater. Det er derimod godt humør og generel arbejdsglæde, der skaber effektivitet og gode resultater gennem en fokuseret arbejdsindsats. Selvom de færreste tænker over det, er grundig og effektiv rengøring et af de vigtigste elementer, når det gælder om at opretholde et sundt arbejdsmiljø. Noget af det, der i allerhøjeste grad påvirker menneskets trivsel, er nemlig omgivelserne. På en arbejdsplads er det derfor ikke kun vigtigt, at der bliver taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø, det er lige så nødvendigt at fokusere på det fysiske arbejdsmiljø, for det påvirker medarbejdernes humør og dermed hvordan de omgås hinanden og den generelle stemning på kontoret, hvis rammerne ikke er i orden.

Derfor er rengøring vigtig for arbejdsmiljøet

Rengøring handler først og fremmest om at skabe et sundt og rent arbejdsmiljø. På et kontor, hvor rengøringen er mangelfuld, risikerer man ofte, at medarbejderne nemmere bliver syge, dels fordi den generelle hygiejne ikke er i orden, og dels fordi bakterierne nemmere videregives, når medarbejderne skal arbejde og færdes i et miljø, hvor der ikke bliver gjort ordentligt rent. Når mange mennesker deler toilet og køkkenfaciliteter, er der større risiko for, at eventuelle sygdomme breder sig, og denne risiko kan kun nedbringes, hvis der dagligt bliver gjort rent over det hele. Hvis der endda er tale om et kontormiljø, hvor medarbejderne deler arbejdsredskaber som fx computere og telefoner, er det endnu vigtigere, at der er fokus på rengøring og hygiejne. Ud over det rent sundhedsmæssige aspekt ved rengøring, betyder det også noget for den generelle trivsel, at der er rent og pænt. Selvom mange måske ikke er bevidste om det, er der stor forskel på, om man skal arbejde ved et bord, hvor gårsdagens krummer og støv stadig ligger, i forhold til at man starter dagen ved et skrivebord, der er pænt og rent. Hvis der ligger madrester i køkkenet og skraldespandene ikke er tømte, skaber det ikke just fornemmelsen af, at kontoret er et sted, hvor det er rart at opholde sig. Der er mange firmaer, der tilbyder effektiv kontorrengøring. Hvis din arbejdsplads ligger i Hovedstadsområdet, findes der firmaer, der tilbyder god rengøring i Roskilde og København, og du kan også finde rengøringstilbud til helt ud til Køge og omegn.

J2O ApS
Berners Vænge 24 1 th
2650 Hvidovre
Tlf: 28 68 33 87