Slip de negative tankemønstre med hypnose

depression

Det kan være et tegn på begyndende depression, hvis man ofte sidder fast i negative tankemønstre. En følelse af tristhed eller ligegyldighed dominerer hverdagen, så man konstant er ked af det. Det kan føre til søvnløshed og angst, hvis depressionen ikke behandles. Det er heldigvis muligt at slippe af med disse negative tankemønstre ved hjælp af hypnosebehandling. Der findes adskillige hypnotisører rundt i landet, men det er vigtigt at benytte en hypnotisør, der har erfaring med depressioner. Det anbefales derfor at vælge en effektfuld hypnotisør i Odenseen hypnotisør der har erfaring med behandling af depressioner og negative tankemønstre.

Hypnose som redskab til behandling

Hypnose kan bruges som redskab til at få fjernet de negative tankemønstre. Hypnose er en terapiform, som kan bryde tankegangens onde cirkel. Mere specifikt foregår hypnosen som hypnoterapi, der er en blanding af både hypnose og terapi på samme tid, hvor kropsterapi også kan benyttes. Gennem terapeutisk samtale vil hypnotisøren undersøge grunden til de negative tankemønstre. Herefter vil de negative tankestrømme blive påvirket gennem dialog. De negative tanker vil blive belyst for efterfølgende at kunne slippe fri for dem. Således lærer man, hvordan de negative tankemønstre kan kontrolleres, så de ikke får lov til at dominere længere. Det er på den måde muligt at få et mere positivt sind med tiden, så depressionen mindskes.

Praktiske informationer

Alle der ønsker det, kan blive hypnotiseret, men effekten er usikker, hvis man ikke selv er indstillet på, at blive hypnotiseret. Det kræver en åbenhed over for hypnoseterapien for at få mest muligeffekt ud af behandlingerne. Med tillid til behandlingsmetoden er man mest modtagelig for hypnosen, hvilket giver de bedste resultater. Det er derfor vigtigt, at man stoler fuldt ud på hypnotisøren, som har gennemgået en anerkendt hypnose uddannelse nær Odense, så kvalifikationer og den høje kvalitet er garanteret. På den måde skabes der tryghed og tillid mellem hypnotisøren og patienten. Hypnotisøren vil planlægge et individuelt behandlingsforløb, som bliver tilpasset efter de individuelle behov. Det kan af den grund ikke afgøres på forhånd, hvor mange behandlinger, der er nødvendige. Derfor varierer behandlingsforløbet fra person til person, da alle personer og depressioner er usammenlignelige. Hypnotisøren kan dog altid hjælpe grundet sine høje kvalifikationer og mange erfaringer, hvis et behandlingsforløb med hypnose ønskes.

Få et positiv sind og livskvalitet

Ved at benytte en kvalificeret hypnotisør er det muligt at få et positivt sind. Med tiden mindskes de negative tankemønstre, så de positive tankestrømme gradvist får mere og mere plads. Man bliver på den måde fri for depressionen. Det medfører en bedre søvn og en mindskelse af angst, så sindet også bliver mere roligt igen. Dette forøger livskvaliteten, hvorfor det uden tvivl er et forsøg værd at kontakte en hypnotisør med erfaring for behandling af depression.

 

C-hypnose

Bækvænget 6

5853 Ørbæk

Tlf: 28 57 20 52