Gode overvejelser at gøre sig inden en retssag

retsag advokat københavn

Hvis du har en sag, du overvejer at bringe for en dommer i København, er der et par ting, der er gode at overveje før du gør dette. Først og fremmest kan det være en god idé at vide, hvordan civile sager i København eksempelvis kan foregå.

En retssag er en uenighed som er bragt for en domstol. Dette kan gøres af én eller begge parter. I Danmark har vi indtil flere forskellige typer domstole, herunder byretten, landsretten, højesteretten i København, boligretten og sø- og handelsretten. Nogle sager kan også afgøres ved voldgift, som er en slags privat domstol. Her er reglerne en smule anderledes, og der er andre krav til den dommer, man bliver stillet for. Hvilken ret der vælges, handler om hvilken tvist der er tale om. Mindre pengesager skal eksempelvis behandles i byretten, hvor større pengesager, over en halv million, kan kræves prøvet i landsretten.

Sådan forløber en retssag

Det første der sker i en retssag er, at den ene parts advokat skriver en stævning og indleverer den til retten. Herefter er denne part “sagsøger”. Stævningen indeholder som regel detaljer om de involverede parter, samt en såkaldt påstand, som ofte er et beløb eller et krav. Det kan eksempelvis være, at man sagsøger om retten til at bruge eller eje noget, eller om et pengebeløb.

Det næste der sker i sagen er, at sagsfremstillingen påbegyndes. Her hører dommeren anbringender, eller hvad man kan kalde argumenter, fra begge sider. Her indgives ligeledes, hvad man måtte have af breve og andre dokumenter til bilag. Her kan ligeledes fremføres vidner.

Retten sætter herefter en dato for det første retsmøde, og den sagsøgte “forkyndes”, det vil sige, gøres bevidst om, at denne er blevet sagsøgt. Dette kendes mere generelt, som at den sagsøgte stævnes, ved at denne bliver overrakt papirerne og datoen for det første retsmøde i sagen. Herefter skal sagsøgte svare i sagen, enten mundtligt eller skriftligt. Gør denne ikke det, ser retten det som om, at denne er enig i det, der står i stævningen, og dommeren afsiger en udeblivelsesdom.

Herefter er der flere forskellige veje en retssag kan tage, alt efter hvor uenige parterne er, og hvad sagen omhandler. Alt dette foregår inden sagen overhovedet går i gang. En retssag er en lang og dyr proces. Når man har fundet en dygtig advokat i København, kan det derfor være en god idé at spørge ind til sagsomkostninger for ens specifikke sag, der hvor man ønsker at køre den.

Retssagsadvokaten
Bredgade 6
1260 København K
Tlf: 21 27 27 17